Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

Hội nghị nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường và xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” năm 2016-2017. Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 - 2017, Phòng Khoa học - Công nghệ đã triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên tới các Khoa/Viện trong toàn Trường.
TS. Phạm Xuân Dương - Phó Hiệu Trưởng trường ĐHHHVN phát biểu khai mạc Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên cấp trường
Năm học 2016 - 2017 đã có 63 đề tài nghiên cứu khoa học với sự tham gia của 168 sinh viên, các đề tài đã được đánh giá, nghiệm thu tại Khoa/Viện chuyên môn. Trong 63 đề tài, các Khoa/Viện chuyên môn đã lựa chọn được 17 đề tài xuất sắc nhất được đề xuất tham dự Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Trường và xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2016-2017.
Ngày 12/5/2017 tại Phòng Hội thảo quốc tế số 1 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường. 17 đề tài được thực hiện bởi các sinh viên, nhóm sinh viên có hàm lượng khoa học và thực tiễn được tuyển chọn từ các Khoa/Viện được báo cáo trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu. Chất lượng đề tài NCKH Sinh viên bảo vệ cấp Trường được các thành viên Hội đồng đánh giá cao cả về học thuật, nội dung và những sản phẩm của đề tài.

Sinh viên Vũ Thị Hương Giang (GMA0302) đang bảo vệ đề tài của nhóm mình
Khoa Điện - Điện tử trong nhiều năm gần đây luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn trường về phong trào NCKH của sinh viên, năm nay Khoa đã gửi đi 3 đề tài nghiên cứu dự thi và đã giành được 3 giải thưởng cao nhất với 1 giải nhất và 2 giải nhì. Kết quả cụ thể như sau:Tổng hợp kết quả của các Khoa, Viện: